ES

Formulario de actuación profesional


** Datos obligatorios


SOLICITO:

A incorporación ás QUENDAS DE ACTUACIÓNS PROFESIONAIS nas seguintes listaxes: (Marcar o que se solicita)


Con esta solicitude ademais comprométome A CUMPRIR COAS seguintes obrigas e deberes:

  1. Aceptar as cláusulas do PROTOCOLO de “Xustiza Gratuíta”.
  2. Aceptar os nomeamentos, agás incompatibilidade ou causa xustificada, informando ao colexio da circunstancia de incompatibilidade, nos casos en que esta se produza.
  3. Manter unha información puntual do estado de elaboración do informe pericial.
  4. Entregar, para o arquivo polo Colexio, un xustificante de ter presentado o informe pericial, no órgano xudicial ou fiscal, salvando os casos de segredo sumarial e de dereito á intimidade das persoas.
  5. De comparecer.
  6. De prestar xuramento ou promesa.
  7. De examinar o obxecto da peritaxe.
  8. De emitir o informe no tempo e forma requiridos, coa necesaria contradición procesual, de forma oral ou escrita.
  9. Gardar segredo sobre as actuacións coñecidas como consecuencia da peritaxe.
  10. De reintegro á Xunta de Galicia das compensacións económicas recibidas da Xunta de Galicia, cando así proceda segundo o disposto no “protocolo”.

Importante: Lémbrase aos colexiados a obrigatoriedade de coñecer os protocolos e metodoloxías de traballo a seguir para actuar profesionalmente en cada ámbito, así como a necesidade de ter un seguro de R.C axeitado, para cubrir calquera continxencia.


Os datos persoais facilitados e obtidos das relacións negociables mantidas, foron incorporados a un ficheiro do que é responsable o Colexio de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas da Coruña e Pontevedra, en diante COITAAC, con domicilio en Ronda de Outeiro, 8, 1º D, A Coruña, e con CIF: Q-1571003-A. A información que nos facilita neste formulario é tratada co fin único de realizar as distintas listaxes de peritos do ano seguinte. Son seis listados, segundo preferencia expresa de cada asinante e especificamente para, listaxe colexial, listaxe dos partidos xudiciais, listaxe de Rexistros e listaxe de Notarías do ámbito territorial deste colexio,  listaxe da Axencia Tributaria de Galicia e por último listado de Xustiza Gratuíta . Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteñan as listas de peritos de 2021 ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigacións legais. Non serán usados nin cedidos con fins comerciais a ningunha empresa ou institución salvo nos casos en que exista unha obrigación legal. Vostede ten dereito a obter confirmación sobre se COITAAC está a tratar os seus datos persoais, en todo caso, poderá exercitar en calquera momento o seu dereitos de acceso, rectificación ou supresión, ou á limitación do seu tratamento, ou a opoñerse ao mesmo, dirixíndose por escrito achegando copia do DNI ao Colexio de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas da Coruña e Pontevedra, en diante COITAAC, con domicilio en Ronda de Outeiro, 8, 1º D, A Coruña 15006, ou ao correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

  Refresh Captcha